Blijf op de hoogte

Roep tot Actie: Het is van Cruciaal Belang dat ook Jij Zielen Wint

Evangelisten zijn onmisbaar voor Gods Koninkrijk. Jezus zei al in Mattheüs 9 dat de velden rijp zijn maar er een “arbeiders tekort” is. Nog steeds is dat aan de orde van de dag en daar moet verandering in komen. Het is tijd dat de evangelisten erkend en herkend worden zodat ze goed uitgerust het veld ingezonden kunnen worden.   

Iedereen kan evangeliseren maar niet iedereen is evangelist

Jezus roept ons op het evangelie te delen. Iedereen is geroepen om het werk te doen van de evangelist. Je kunt namelijk overal getuigen van Jezus: op de sportschool, op je werk, wanneer je de kinderen ophaalt na werk, op school, op je hobby, etc. We zijn het zout en licht van de wereld. Maar niet iedereen heeft de GAVE van een evangelist. Evangelisten moeten gezien, ondersteund en uitgezonden worden. Van beide is meer nodig, maar zeker van die laatste. Hij wint zielen op grote schaal en maakt nieuwe discipelen die weer het werk van evangelist kunnen doen. 

Waarom er zo’n noodzaak is aan het winnen van zielen

In Romeinen 10:14-15 staat:En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen!”

Nu kun je denken, dit is toch van alle tijd, waarom is de noodzaak op dit moment zo groot? 

Omdat er maar weinig gezonden worden door het lichaam om te prediken. Jezus is gekomen om alle mensen te kunnen behouden en dat is waar de minste aandacht aan gegeven wordt in de kerk. Jezus zegt in Mattheus 24:14 dat dit evangelie van het Koninkrijk in heel de wereld gepredikt moet worden tot een getuigenis voor alle volken en dat dan het einde zal komen. Het lichaam moet daarom wakker worden en het hart van waarom Jezus kwam weer omarmen, en dat is om de verloren schapen thuis te brengen bij de Vader.

Tijdens de campagnes van Johan Toet Ministries zien we dat er een opwekking gaande is. Mensen zijn er klaar voor om het Ware Evangelie te horen. Niet het Evangelie van hel, verdoemenis, schaamte en schuld maar het Evangelie van het Koninkrijk, van het goede nieuws, van het volbrachte werk van Koning Jezus.

De kerk is niet voldoende

Met zijn allen alleen maar naar de kerk toe gaan, zet geen zoden aan de dijk. Begrijp ons niet verkeerd, het is goed om samen te komen en Jezus te loven en te vieren, blijf dat vooral doen, maar daarbuiten blijven de mensen verloren gaan. Dus moeten we opstaan en in beweging komen. De lokale kerk herkent en erkent de evangelist meestal niet, die houdt hem klein. Daarom moeten wij hen uitzenden. 

Wacht niet op de kerk. Jezus was ook niet in de kerk toen Hij de menigte zag en met innerlijke ontferming bewogen werd (Mattheüs 9). Hier zie je wederom de dringende noodzaak. De oogst is groot maar er zijn weinig arbeiders. Er zijn allemaal verloren schapen in de wereld en die kunnen thuiskomen als wij getuigen. Door op te staan, onze mond open te doen en te getuigen van koning Jezus.

Ben jij een evangelist? Zo weet je het en dit kun je doen

Bij iedere geroepen evangelist heerst een brandend verlangen. Je wilt eropuit gaan, je wilt het Evangelie van de daken schreeuwen. Je kunt gewoonweg je mond niet houden

1 Korinthe 9:16: “Als ik het Evangelie verkondig, is er voor mij namelijk geen reden tot roem. De noodzaak daarvan is mij immers opgelegd. En wee mij, als ik het Evangelie niet verkondig!” – voor de evangelist is dit de hele reden van zijn/haar bestaan. Het zijn diegenen die bereid zijn om alles op het altaar te leggen en de duisternis in te gaan.

Mensen met zo’n drive voor het verkondigen van het Evangelie, en niet erkend of gesteund worden door de kerk, moeten op zoek gaan naar een ministry die hen wél wil ondersteunen. Of dat nou Johan Toet Ministries is of een andere bediening, dat maakt niet uit. Het moeten mensen zijn die je willen discipelen, je in je kracht willen zetten en je uitzenden. 

Ons systeem dat tienduizenden mensen bereikt

Waar veel evangelisten tegenaan lopen is daadwerkelijk mensen kunnen bereiken op grote schaal. We krijgen daarom bij Johan Toet Ministries regelmatig dezelfde vraag van andere bedieningen: Hoe doen jullie dat toch?

We organiseren geen verkapte Christen-feestjes en noemen dat een campagne. Nee, God heeft ons een systeem gegeven om ongelovigen voor het podium te krijgen. Mensen die niet weten dat ze op zoek zijn naar Koning Jezus, die niet weten dat ze verloren zijn. Mensen die niet in de kerk komen. Dat systeem zetten wij wereldwijd in met allerlei verschillende methodes. Dat kost veel tijd, geld en organisatie maar God voorziet altijd en wij zien continu tienduizenden radicaal tot geloof komen. Een belangrijk ander aspect is dat de mensen die tot geloof zijn gekomen ook verbonden worden aan de lokale gemeenten, zodat ze verder gediscipeld kunnen worden. Dat is net zo goed onderdeel van ons systeem. Wij delen dat systeem graag want we zijn één lichaam. Niemand hoeft het wiel opnieuw uit te vinden. 

Stop met het bouwen van kerkjes

De noodzaak voor het winnen van zielen is zeer ernstig. Het is de hele reden waarvoor Jezus is gekomen. We mogen het werk van Jezus niet veronachtzamen. Laten we dan ook de handen ineenslaan en zoveel mogelijk mensen van buiten naar binnen trekken. Stop om alleen maar kerkjes en kleine eilandjes te bouwen, als we het samen als één lichaam gaan doen en evangelisten-bedieningen gaan ondersteunen, worden de kerken vanzelf gevuld. Dat is wat wij al een tijdje doen en anderen ook zien doen. 

Jezus zegt, bid tot de Heere van de oogst dat hij meer arbeiders uitzendt want de oogst is groot, de velden zijn wit en de tijd om te oogsten is nu. Laten we dat arbeiders tekort samen oplossen!

Wil jij in actie komen? Download dan het stappenplan 5 Sleutels tot Doeltreffend Evangeliseren en getuig van Koning Jezus.

Delen
Delen
Delen
Delen

Lees verder