Terugblik
Evangeliseren in Mexico: 90% van de mensen geeft hun leven aan Koning Jezus

Deze campagne

In één van de buitenwijken van Mexico-stad, Nicolás Romero, vond afgelopen weekend een openlucht campagne van Johan Toet ministries plaats. Het podium voor de evangelisatie mocht middenin het centrum gezet worden, precies waar de markt gecentreerd is en alle drukte samenkomt. Als gevolg stond het hele plein in korte tijd bomvol. En daar maakte God werk van.

 

Mensen komen niet om over Jezus te horen

Natuurlijk waren de meeste mensen in het centrum voor hun eigen agenda. Maar als hen een gratis telefoon of wasmachine of koelkast wordt aangeboden, is het toch verleidelijk om even te blijven hangen rondom het podium. Al is het maar uit dankbaarheid. Dat is dan ook precies het doel van het weggeven van gratis spullen tijdens het evangeliseren. Mensen worden gelokt naar het evenement en horen dan het Evangelie.

 

Een bijzonder grote overgave

Nadat Brenda de mensen welkom heet, deelt Johan het woord. Hij spreekt over hoe God mensen vrij wil zetten van gebondenheid en dingen waarmee ze worstelen in het leven. Als we God groot maken, worden onze problemen klein. Hij vergelijkt dat met Paulus en Silas die in de gevangenis God gaan loven en prijzen waardoor er een aardbeving volgt en de boeien afgeschud worden. Zo wil God de mensen ook vrij schudden van problemen. 

Dan gebeurt er iets bijzonders. 

Wanneer Johan een oproep doet om naar voren te komen om Koning Jezus aan te nemen, komt 90% van de mensen, in tranen, in beweging. Er bleef hooguit een handjevol mensen zitten, voor de rest stond iedereen voor het podium. ‘Dat is het allermooiste wat je mee kunt maken als Christen,’ deelt Johan.

 

Jezus aangenomen, en dan?

Johan legt de bekeerlingen goed uit wat ze precies doen terwijl ze voor het podium staan. Dat ze Jezus maar één keer hoeven te erkennen en aan te nemen, maar dat dat wel vanuit hun hart moet komen en de belijdenis uit hun mond ook moet blijken in hun leven. Het is geen religie waarbij ze zijn woorden nazeggen en onveranderd terugkeren naar hun oude leven. Johan en Brenda zorgen er daarom altijd voor dat mensen verder ‘gediscipeld’ kunnen worden na het aannemen van Jezus. Zo hebben ze deze keer duizenden gegevens mogen noteren en aan de lokale kerken gegeven die onder andere met de One Basics studiegids aan de gang kunnen. 

 

Drie genezingen die zijn bijgebleven

Er werden wel 3,500 boeken Goed Genoeg uitgedeeld en nog minstens zoveel Bijbels. Er was zalving van de Geest en, zoals altijd, aan de lopende band genezingen!

Onder andere Brenda liep rond door het publiek en mocht velen de handen opleggen. Zo stond er een oudere vrouw voor haar neus waarvan de ogen troebel en wazig waren. Het was niet te ontkennen dat ze blind was door de hoeveelheid staar. Nadat Brenda voor had gebeden sloeg de vrouw haar ogen open en het was gewoon zichtbaar dat ze kon zien.

Dan wordt Brenda aangetikt door een man waarvan de rug net was genezen. Of ze mee wilde komen naar zijn schoonzus. De vrouw zat helemaal achteraan op het plein. Bij het zien van de vrouw schrok Brenda even, de dood stond op het gezicht van deze zieke vrouw geschreven. Ze had terminale kanker en zat in haar laatste dagen. Brenda mocht leven over haar uitspreken en de zieke vrouw die amper kon staan of energie had, deed haar ogen open en straalde een en al leven uit. Als Brenda haar handen vastpakt, zet ze ook een aantal stappen. Fantastisch!

In tranen snelt er een meisje op Brenda af, ze is zojuist gebeten door een hond en vraagt gelijk om genezing. Brenda gebied de pijn om weg te gaan en zonder enige vertraging is daar genezing. Volledig pijnvrij loopt het meisje weg.

 

Iedereen content

Al met al was de openlucht campagne in Mexico heel powerful. De lokale mensen, zoals politie, waren zeer te spreken over de evangelisatie in de vorm waarop Johan en Brenda het doen. Er heerste volgens hen rust en vrede, wat schijnbaar niet veel voorkomt tijdens evenementen. Hallelujah!

Komende
campagnes