Over Johan Toet

Lees meer over Evangelist Johan Toet

Hoe het leven van Johan begon

Johan Toet werd in 1971 geboren in de Haagsche Schilderswijk waar criminaliteit aan de orde was van de dag. Na jarenlang verwikkeld te zijn in een wereld van misdaad welke hem als gevolg hiervan al meerdere malen gevangenisstraffen hadden opgeleverd werd hij in 2002 opnieuw veroordeeld en betekende dit het einde van zijn criminele loopbaan.  

Hij werd zowel in Nederland als in Portugal veroordeeld voor het fabriceren en verhandelen van drugs tot een straf van vijftien jaar onvoorwaardelijk.

Johan in Portugal

Johan had eind 2005 in Portugal een bovennatuurlijke ontmoeting met God in zijn gevangeniscel waar hij zijn straf uitzat van vijftien jaar. Hij werd meteen in vuur en vlam gezet en zijn radicale verandering leidde ertoe dat zijn hele familie tot geloof kwam. Nadat hij 10 jaar detentie erop had zitten kwam hij in 2011 definitief vrij. 

Sinds zijn vrijlating deelt hij alleen nog maar het Evangelie van God overal waar God hem zendt. In het jaar 2014 had Johan een voltijd opleiding van twee jaar aan de Amerikaanse Bijbelschool  Charis Bible College voltooid en bleef daar nog twee jaar samen met Brenda als leidinggevende van de Missions om ervaring te krijgen in de bediening. Begin 2016 werden Johan en Brenda voltijd de bediening in geroepen door God en werden zij door Hem uitgezonden. In datzelfde jaar richten zij samen stichting de ‘One in Him Foundation’ op. Deze stichting heeft een trainingcentrum- missiehuis in Brazilië waar jaarlijks meerdere missies gehouden worden. Gedurende deze trips werken zij met afkickklinieken, komen zij bij de daklozen, werken samen in de sloppenwijken, bezoeken weeshuizen en gemeentes waar de deelnemers ingezet worden om tot zegen te zijn voor de lokale bevolking. De Heilige Geest is altijd krachtig aanwezig tijdens deze missies en bevestigd het gesproken Woord met wonderen en tekenen.

Het zendingswerk momenteel

Johan als Brenda maken zich hard voor het discipelen van gelovigen zodat zij uit kunnen gaan en impact kunnen maken in deze gevallen wereld. Naast de missies naar Brazilië heeft Johan die gezonden is als evangelist om de wereld over te gaan een diep verlangen voor het verspreiden van het het goede nieuws welke is: ‘Om in zo een kort mogelijke tijd zoveel mogelijk mensen te winnen voor Jezus.’

Een van de manieren waarmee hij dit doet zijn openlucht campagnes die hij houdt in sloppenwijken wereldwijd. Hier komen altijd zeer veel mensen tot de Heer. Zij delen tijdens deze campagnes altijd voedselpakketten en andere noodzaken uit zoals water en schoolspullen. Hun visie is; ‘Niet alleen woorden maar ook daden.’ Jakobus 2:15-16. Op deze manier geeft hij samen met Brenda handen en voeten aan Gods liefde voor de mens. 

Ook geven Johan en Brenda gratis online bijbelstudies en Johan spreekt veel in kerken en gemeentes en op verschillende events wereldwijd. Zijn getuigenis is al meerdere keren wereldwijd in de media geweest en heeft al duizenden bereikt met het Evangelie. Als vrucht van zijn publieke optreden, zijn spreekbeurten en evangelisatie campagnes zijn reeds al duizenden mensen tot Jezus gekomen. Johan schreef in 2018 zijn autobiografie ‘Goed Genoeg’ deze is inmiddels al door duizenden mensen wereldwijd gelezen en heeft velen geïnspireerd en gebracht tot Koning Jezus. Johan is gehuwd met Brenda zij hebben vier kinderen en vijf kleinkinderen. Samen legden zij hun leven op het altaar. Om God te kunnen dienen zijn Johan en Brenda volledig afhankelijk van partners en donaties.