Banner: Over ons

Over One In Him

Maak kennis met het team van One In Him

Johan & Brenda Toet – Founders

Toen Johan en Brenda Toet in 2016 werden geroepen door de Heer besloten zij hun leven volledig toe te wijden aan het Evangelie van Gods Koninkrijk. Voordat Johan in 2005 in een gevangenis cel tot geloof kwam was hun leven vervuld van duisternis.  Verloren in een wereld van drugs en criminaliteit was er geen hoop of toekomst voor hen.  Beide zaten jarenlang gedetineerd in onder andere Nederland en Portugal maar vandaag worden zij door God de wereld over gestuurd om in de donkerste duisternis het Evangelie te verkondigen. Hun focus is om discipelen te maken Jezus. Dit doen zij onder meer tijdens missiereizen naar Brazilië. 

Jaarlijks verzorgen zij diverse evangelisatie campagnes in sloppenwijken wereldwijd om mensen te bereiken met het goede nieuws van het Evangelie. Johan en Brenda bezitten het brandende verlangen in hun hart om in zo kort mogelijke tijd het maximaal aantal mensen te bereiken met het .

Ook zijn zij gedreven om te delen in de noden van anderen. Zij geven jaarlijks duizenden voedselpakketten weg aan arme gezinnen. Bouwen huizen in sloppenwijken en voorzien daklozen van een maaltijd. Dit alles vormt het hart van hun bediening. Zo geven zij samen Gods liefde handen en voeten zowel in Woord als in daad. 

‘God sprak tegen ons in 2016 om voorwaarts te gaan.

Markus 16:15-16

‘Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.
Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.’ Op basis van dat Woord richtten wij stichting One in Him Foundation op. Vanaf het moment van mijn bekering wisten Brenda en ik dat wij geroepen waren om de wereld in te gaan om het Evangelie te verkondigen. 

Wij hebben zelf altijd geleefd in de donkerste duisternis en weten als geen ander wat het is om gebroken, eenzaam en verloren te zijn. Wij worden daarom door Gods liefde letterlijk gedreven om de gebroken, verloren en afgewezen mensen te bereiken met Zijn goedheid en ongekende genade. Wij komen op plekken waar niemand anders zou willen komen. In de diepste duisternis om daar ons licht te laten schijnen voor Koning Jezus. Het draait allemaal om Hem en Hem alleen. Tevens geeft God ons de opdracht om de heiligen toe te rusten en klaar te maken om uit te gaan.

Efeze 4:11-12

‘En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus.’

Dit doen wij onder andere tijdens de One Missions die wij organiseren naar onze missie basis in Brazilië. Daarnaast rustten wij ook gemeentes toe en geven wij gratis online bijbelstudies. 

Vele levens werden al veranderd en gered door onze bediening heen. Wij zien genezingen, bevrijdingen en vele andere wonderen en tekenen plaatsvinden op de plekken waar God ons inzet. Het is de vrucht van de boodschap die wij verkondigen, het ware Evangelie van genade en liefde, dat is waar de One in Him Foundation voor staat.Johan en Brenda ToetHet bestuur van One In Him Foundation

Hennie Nell

Voorzitter

Gertjan Kamerik - Secretaris

Gertjan Kamerik

Penningmeester

Jaap van Dijk - Secretaris

Jaap van Dijk

Secretaris