Banner: Missietrips naar de favela’s van Brazilië

Missiereizen

Missiereizen naar de favela’s van Brazilië

One Missions | Missiereizen

De One in Him Foundation organiseert meerdere missiereizen per jaar genaamd One Missions. Hiermee geeft zij gehoor aan de opdracht van God: Markus 16:15-18. “Ga dan heen en verkondig het Evangelie aan de gehele schepping, genees zieken, wek doden op, drijf demonen uit.

Wij gaan!

Jezus vraagt van ons dat wij goed zijn voor elkaar. Dit doen wij door hen lief te hebben, en hen te laten weten dat zij geliefd zijn door de Vader. We trekken de sloppenwijken in, bezoeken afkickcentra, weeshuizen, klinieken en andere organisaties. We zorgen voor hulp op gebied van voedsel, kleding en onderwijs. Tevens organiseren wij openlucht campagnes met worship, het delen van het Woord en allerlei activiteiten om zo de mensen tot de Heer te leiden en een fantastische dag te bezorgen.

Tijdens de missietrip willen wij samen met jou de roeping die God op jouw leven heeft gelegd ontdekken. We gaan je toerusten zodat jouw God gegeven gaven en talenten manifest zullen worden. We ondersteunen en bemoedigen jou tijdens deze missie, opdat jij in jouw bovennatuurlijke  bestemming kan komen. Efeze 4:11-12. Daar waar jij voor geroepen bent en waar jij je in je element voelt kan van alles zijn: Het Woord delen voor groepen, werken met kinderen en tieners, vrouwenwerk, zang en muziek, werken met verslaafden, het helpen van daklozen, evangelisatie, gebedsbediening, wat het ook is, wij willen dat met jou samen ontdekken tijdens de missie.

De missiereizen

In 2017 kregen wij een stuk grond van de Heer in São Paulo Brazilië. De Heer sprak deze tekst tegen ons: Deuteronomium 11:10-12. ‘Het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen, is niet zoals het land Egypte, waaruit u weggetrokken bent, dat u met uw zaad moest bezaaien en al lopend water moest geven, zoals een groentetuin. Maar het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen, is een land met bergen en dalen; het drinkt water door de regen uit de hemel. Het is een land waar de HEERE, uw God, voor zorgt: voortdurend rusten de ogen van de HEERE, uw God, daarop, van het begin van het jaar tot het einde van het jaar.’

Dit stuk grond is inmiddels behoorlijk uitgebreid en hier is ons missiehuis gebouwd. Dit is de plek vanuit waar wij de One Missions zullen houden. Het is een prachtige plek waar we ons terugtrekken voor bezinning, rust en ontspanning waar we plezier maar ook emotionele momenten met elkaar delen en even tot onszelf kunnen komen gedurende het programma van de missie. 

Ben jij avontuurlijk?

Durf jij jouw ware roeping te ontdekken en ben je er klaar voor om getransformeerd te worden tijdens een missiereis met ons? Ben je jong van geest, goed ter been en lijkt het jou geweldig om met een team van broeders en zusters in Brazilië het Koninkrijk van God te brengen? Dan ben jij meer dan welkom om samen met ons dit avontuur aan te gaan! Meld je nu aan!